Шановні відвідувачі сторінки! Давайте знайомитись.

Я вчитель вищої категорії, маю педагогічний стаж 30 років, причому в одному начальному закладі. Останні 14 років очолюю колектив школи.

На моїй сторінці Ви зможете познайомитись з розробками уроків, позакласних заходів, які містять елементи, що сприяють кращому засвоєнню математики.


Математична освіта - важлива складова загальношкільної підготовки. Місце математики в системі шкільної освіти визначається її роллю в інтелектуальному і соціальному розвитку особистості. Правильні уявлення про природу математики, сутність і походження математичних абстаркцій, співвідношення реального і ідеального, про особливості відображення математичних явищ і процесів реального світу, розуміння проблеми існування, безмежності та істинності в математиці сприяють формуванню наукової картини світу і сучасного світогляду.

Сучасній людині для успішної професійної діяльності необхідна серйозна загальноосвітня підготовка, яка обов’язково включає в себе знання з математики. На перший погляд математика – суха наука. Але скільки цікавого вона може містити, якщо підходити творчо до її викладання! Важко не погодитись із Б.Паскалем, який сказав: “Об’єкт математики настільки серйозний, що слід не пропускати нагоди зробити його трохи цікавим”.

Багатьом дітям досить важко дається вивчення цього предмета, вони швидко стомлюються, погано сприймають математичні понятття. Важливо зацікавити учнів математикою, а найкраще це вдається тоді, коли діти є не пасивними слухачами на уроці, а відкривачами нового. Тому в своїй роботі намагаюсь максимально створювати на кожному уроці проблемні ситуації. Для створення проблемної ситуації задачі підбираю так, щоб їх постановка привела до необхідності отримання нових знань з математики, а отримані знання дозволяли розв’язувати не тільки дану, але й інші задачі.

У 5 – 6 класах активізує пізнавальну активність учнів введення елементів гри у структуру уроку. Про важливість дидактичної гри свідчать результати навчання, на її користь висловлювалися педагоги та вчені. Так, видатний математик Г. Лейбніц вважав, що винахідливість і дотепність виявляються саме в іграх, а тому останні заслуговують на увагу.

Дидактичні ігри підвищують ефектиність навчання, забеспечують його високу результативність. Під час гри розвиваються і вдосконалюються найважливіші розумові процеси: аналіз, синтез,порівняння та узагальнення.

Гра підвищує активність учнів, знімає розумову і физичну напруженість, що виникає під час виконання однотипних завдань, зосереджує увагу, загострює пам’ять, сприяє вихованню волі, наполегливості.

Ігри на уроках проводяться на задля розваги, а для досягнення відповідних навчальних цілей. Вибираючи гру, необхідно враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів. Так, діти в 5 – 6 класах люблять уроки-казки, під час проведення яких необхідно допомагати героям , виходити з тих чи інших складних ситуацій. У 9 – 11 класах для проведення підсумкових уроків по певних темах часто практикую уроки – КВК. Діти з більшою відповідвальністю й бажанням готуються до таких занять. Для успішного проведення таких уроків необхідна тісна співпраця учителя і учнів. Розв’язування ребусів, кросвордів, головоломок дуже добре стимулює активність дітей будь-якого вікового періоду.

На своїх уроках намагаюсь використовувати якнайбільше історичного матеріалу. Математична легенда викликає цікавість, а там, де є цікавість, і запам’ятовування краще. Ми можемо весь урок визначати елементи прямокутного трикутника, а можемо на протязі цього уроку досліджувати одне із чудес світу – піраміду /наприклад, піраміду Хеопса/ або визначатимемо, при якому куті нахилу стане можливість падіння Пізанської вежі. Ці задачі зведуться до дослідження прямокутних трикутників, але будуть сприйматися легше, цікавіше.

Для активізації пізнавальної діяльності учнів необхідно якнайбільше розв’язувати задач практичного спрямування. Учні бачать практичне застосування набутих знань і математика вже не здається їм сухою “наукою для науки”. При вивченні теми “Площі фігур” ми обов’язково обчислюємо площі полів СТОВ “Нива”, класних кімнат, озер та ін.

На уроках математики не можна обійтись без розв’язування задач із фізики (задачі на рух, на визначення маси, об’єму тіла та ін). Безумовний зв’язок математики з життям, як правило, опосередкований через фізику та інші науки.Хімія допоможе вивченню відсотків, визначеню концентрації розчинів. При вивченні елементів прикладної математики не можна обійтись без прикладів роботи бухгалтерії. Біологія допоможе зрозуміти знання подвійної просторової спіралі, послідовності чисел Фібоначчі, закон експоненціального зростання (розмноженн бактерій).

Вважаю, що останнім часом незаслужено виведені з програми практичні заняття по вимірюванні на місцевості. Під час їх проведення учні відчували, що вивчений матеріал має велике практичне значеня.

В наш час , коли на допомогу вчителю прийшла сучасна комп’ютерна техніка , математика стає наочнішою і цікавішою для вивчення. Побудова графіків функцій за допомогою перетворень на екрані монітора стає захоплюючою картиною.

Взагалі, хочеться згадати слова С.Д. Пуассона, який сказав: “У житті немає нічого кращого, як вивчати і викладати математику”.

Кiлькiсть переглядiв: 275

Коментарi

 • Mean

  2013-09-12 05:15:32

  Reading posts like this make surfing such a plresuae http://bdqzppnw.com [url=http://wvwkzt.com]wvwkzt[/url] [link=http://jtopauhh.com]jtopauhh[/link]...

 • Hugo

  2013-09-11 21:34:02

  Artlices like this just make me want to visit your website even more....

 • Ilyass

  2013-09-11 16:54:06

  That's a nicely made answer to a chlgienalng question...

 • Sonia

  2013-09-11 13:28:09

  Tohuodcwn! That\'s a really cool way of putting it! http://nigimtspwgg.com [url=http://utgirpl.com]utgirpl[/url] [link=http://jqrxme.com]jqrxme[/link]...

 • Jonathan

  2013-09-10 14:33:44

  Great common sense here. Wish I'd thuhgot of that....